Mètode Glifing

És un mètode de la lectura que s’aplica mitjançant un programa informàtic. L’objectiu d’aquest entrenament és millorar l’habilitat lectora dels nens amb dificultats per llegir de forma correcta i fluida, per augmentar el seu rendiment i permetre’ls aprofitar tota la seva capacitat intel·lectual. El mètode Glifing s’aplica des de casa.
El professional de referència rep els resultats cada vegada que s’acaba la sessió i va fent el seguiment de l’entrenament des del Dau. Amb el seu format lúdic aprenem a llegir millor des de casa!

Diagnòstic, tractament i assessorament en Logopèdia i Psicologia Infantil i d'Adolescència