Com treballem?

Com treballem a El Dau?

Som un equip de professionals especialitzats en diferents àrees, per així poder-nos adaptar millor a cada cas, a cada persona. El nostre mètode de treball es basa en l’atenció individual i personalitzada, a partir d’una perspectiva de treball conjunt amb l’escola i la família. El treball en equip i la formació especialitzada de cada un dels professionals, ens permet aportar-vos l’atenció i el recolzament necessaris.

Funcionament

A partir del contacte inicial, realitzat telefònicament o bé a través del correu electrònic, es demana la informació necessària d’acord amb el motiu de consulta. A continuació es concerta una cita per a realitzar la primera visita.
Primera visita
Entrevista per a elaborar la història clínica i recollir el motiu de consulta.
Es planifica el procés de valoració psicològica i/o logopèdica.
Valoració
S’administren les proves i instruments necessaris per a l’exploració.
Devolució
Quan tenim tota la informació necessària per concloure una orientació diagnòstica , s’entrega un informe i es comenten els resultats així com les recomanacions terapèutiques i un pla de treball personalitzat.

En els casos que no es requereix d’un procés diagnòstic procedim directament a la intervenció per millorar els aspectes que us preocupen.


Mètode de treball

El tractament es realitza a partir d’uns objectius de treball personalitzats que anem revisant en funció de l’evolució.
L’enfoc i la metodologia s’adequa a les necessitats individuals i específiques del cas.
La freqüència del tractament es planteja conjuntament amb la família segons les necessitats i la disponibilitat del nen/a i la família.
La constant comunicació i coordinació amb l’entorn del nen/a, ja sigui escola, família, etc. és un punt clau de la nostra intervenció per a la bona evolució del nen/a.
Segons el tipus de tractament, els pares estan presents a les sessions per tal d’observar com treballem i així poder aportar les eines necessàries per poder aplicar les mateixes estratègies a casa.