Sessions de Grup

Grups reduïts per estimular aquells aspectes relacionats amb les habilitats socials que requereixen d’altres companys/es per a una millor generalització.

  • - Habilitats socioemocionals
  • - Tècniques/eines de comunicació
  • - Entrenament en comunicació assertiva
  • - Resolució de conflictes
  • - Identificació i gestió emocional

Diagnòstic, tractament i assessorament en Logopèdia i Psicologia Infantil i d'Adolescència