Psicologia

Serveis de Psicologia

 • Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH). Diagnòstic i tractament
 • Trastorns de l’Espectre Autista (TEA). Diagnòstic i tractament
 • Grups d’habilitats socials
 • Trastorns emocionals i de conducta
 • Estudi de les capacitats cognitives:
  • - Mesura del QI (Quocient Intel·lectual)
  • - Anàlisi dels punts forts i febles personals
 • Altes capacitats. Diagnòstic i seguiment
 • Dificultats d’aprenentatge. Diagnòstic i tractament
 • Assessorament familiar i escolar